yealico绅士

yealico绅士

若欲治之,亦只解郁而已,如归脾汤、鞠郁丸之类。 又安可执一说,而谓尽括无遗。

阴证蜂起,正本澄源,立法亲切,于治此病乎何有?故一药不敢苟,一着不敢乱,而仅仅冀于挽回。

[眉批]此等之人,汗不是病,乃精不深藏,神不内敛,气易外越。此由邪火伤阴,血液不荣于筋,故见拘急。

其人定见两尺洪大而空,或六脉大如绳而弦劲。或麻杏石甘汤,或人参败毒散加连翘、花粉之类。

予不过以鄙意之管见,以与同人共商之耳。一治妇女热入血室谵语。

是顺其本经之气机也。其所以运化糟粕,则在元气,元气出入升降,运化精微。

Leave a Reply