sw系列医院的是那部

sw系列医院的是那部

用异功散加柴胡、升麻、桔梗,一剂诸症顿退,又服异功散,二剂而愈。 如此而仍痛者,瘀血凝滞也,活命饮。

盖以毒攻毒,理势自然,毒既内中,非此不去,但病去即止,便与调补,可保无虞,不宜确服耳。 柴芩汤治痘疹小便不利。

一小儿十五岁,伤腿内溃,针出秽脓,虚症悉具,用大补之剂渐愈。 凡初冻时,热手频熨之为妙。

 内热外寒者,用加味羌活散。若因肝火内动,用四物、山栀、牡丹皮。

不信,反用寒凉之剂,外敷内服,肿硬至手,肉色如故,腹中作痛,脉浮大,按之沉细,此脾胃之气复伤,而变虚寒之症也,当祛散寒邪,温补脾气。一小儿停食,服通利之剂,患丹作呕腹胀,此脾气复伤也,用补中益气汤、五味异功散而愈一小儿因母食炙酒面,两臂前各漫肿一块,有根四畔,赤晕相围,余谓患处属胃经,因胃经积热而为患也,用清胃、泻黄二散,治之而消。

食积内热者,宜用四君、曲、。一小儿痘痕色白,时痛时痒,作渴饮汤,大便稀溏,此脾胃虚热也,用五味异功散加当归、黄而瘥。

Leave a Reply